in

BMT RISDA : SEMAKAN BANTUAN MUSIM TENGKUJUH RISDA 2022

BMT RISDA

BMT RISDA : SEMAKAN BANTUAN MUSIM TENGKUJUH RISDA 2022

Bantuan Musim Tengkujuh 2022 (BMT RISDA 2022) telah diluluskan pada pembentangan Belanjawan 2022 baru-baru ini. BMT Risda ini dibuat oleh kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) bertujuan untuk membantu para pekebun kecil di seluruh negara yang terjejas pendapatan ketika musim tengkujuh nanti.

Pembayaran kadar bantuan sebanyak rm600 seorang ini akan dilaksanakan dalam 2 peringkat iaitu RM300 pada bulan November 2022 dan RM300 pada bulan Disember 2022 yang akan disalurkan kepada Pekebun Kecil dan Penoreh Getah dengan jumlah peruntukan sebanyak RM191 juta.

Berikut dikongsikan lebih lanjut tentang Garis Panduan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Musim Tengkujuh Tahun 2022 (BMT 2022) untuk dijadikan panduan kepada penerima dan pemohon yang terlibat.

Baca juga : CARA SEMAK DAFTAR MENGUNDI PRU 15 : PERMOHONAN / SEMAK TEMPAT UNDI ONLINE

BMT RISDA 2022

Setiap pekebun kecil yang layak akan menerima jumlah bayaran sebanyak RM600 setiap seorang dan di bawah di kongsikan syarat bmt risda.

Syarat Kelayakan

 1. SYARAT KELAYAKAN PEKEBUN KECIL RISDA
  • Warganegara Malaysia
  • Pekebun kecil berdaftar dengan RISDA
  • Keluasan 0.1 hektar sehingga 2.5 hektar
  • Pemilik tanah yang sah
  • Seorang penerima sahaja untuk 1 lot tanah
 2. SYARAT KELAYAKAN PENOREH BUKAN PEMILIK
  • Warganegara Malaysia
  • Penoreh bukan pemilik yang berdaftar dengan RISDA
  • Menoreh di lot berkeluasan 0.1 sehingga 2.5 hektar
  • Pengesahan pemilik tanah yang sah
  • Seorang penerima sahaja untuk 1 lot
  • Mempunyai Kad Permit Autoriti Getah (PAT-G) yang masih sah

PERMOHONAN BMT 2022

BMT ONLINE

Berikut adalah cara permohonan Bantuan Musim Tengkujuh 2023:

Bagi pengusaha kebun kecil yang berkelayakan boleh membuat permohonan secara online di pautan https://pekebunkecilmakmur.com.my/

Anda perlu sediakan dokumen berkaitan seperti berikut:

 1. BAGI PEKEBUN KECIL PEMILIK
  • Kad Pengenalan pemohon dan salinan.
  • Geran asal tanah dan salinan.
  • Salinan buku akaun bank yang aktif.
 2. BAGI PENOREH BUKAN PEMILIK
  • Kad Pengenalan pemohon dan salinan.
  • Salinan Kad Pengenalan pemilik tanah.
  • Salinan geran lot yang ditoreh.
  • Salinan buku akaun bank yang aktif.
  • Salinan Kad PAT-G yang masih masih sah atau slip pengaktifan Kad PAT-G.
  • Surat pengesahan daripada pemilik tanah/wakil yang sah.

TATACARA BMT

KEMASKINI BMT 2022 ONLINE

KEMASKINI BMT RISDA 2022 ONLINE

BMT RISDA KEMASKINI 2022

Pekebun Kecil dan Penoreh Getah yang telah berdaftar, boleh kemaskini permohonan di SINI

PERMOHONAN BMT 2022

SEMAKAN BMT 2022

SEMAKAN BMT RISDA 2022

Semakan kelulusan bantuan juga boleh dilakukan di capaian yang sama atau menghubungi Pejabat RISDA di mana permohonan dilakukan.

Anda boleh membuat semakan di pautan berikut : SEMAKAN BANTUAN MUSIM TENGKUJUH

 • Sila isikan no kad pengenalan dan tekan butang HANTAR.
 • Status anda akan dipaparkan.
 • Jika anda mengalami masalah untuk membuat semakan status atau bayaran, sila hubungi pejabat RISDA.

EBMT RISDA

Terdapat 3 status permohonan yang akan dipaparkan iaitu:

 1. Dalam Proses
  • Permohonan telah diterima dan dalam proses kelulusan
 2. Layak
  • Permohonan telah diluluskan, dalam proses untuk bayaran
 3. Tidak Layak
  • Permohonan ditolak, hubungi pejabat RISDA berdekatan untuk semakan terperinci

SEMAKAN STATUS BMT

TARIKH BAYARAN BMT 2022

Bayaran bantuan RM600 akan dibuat dalam 2 fasa, iaitu sebanyak RM300 pada November 2022 dan baki RM300 lagi pada Disember 2022.

KAEDAH PEMBAYARAN

Bantuan akan disalurkan melalui Sistem Perbankan Elektronik kepada akaun bank penerima berdasarkan nombor akaun yang telah disahkan di dalam sistem E-BMT.

MAKLUMAT LANJUT

Jika terdapat sebarang soalan atau pertanyaan lebih lanjut berkaitan Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) 2022, anda boleh hubungi talian 03-42512125 / 03-42512135 atau 03-42512023.

SOALAN LAZIM

Maksud Pekebun Kecil Yang Berdaftar Dengan RISDA
Mereka yang tersenarai di dalam Sistem Maklumat Pekebun Kecil RISDA dan mempunyai Kad Pengenalan Pekebun Kecil (SIC).

 • Bagi penoreh bukan pemilk yang tiada dalan senarai di atas, pengisian borang BMT dikira anda berdaftar dengan RISDA.
 • Bagi pekebun kecil pemilik dan juga penoreh bukan pemilik yang berdaftar dengan agensi berikut, pengisian borang BMT berserta dengan surat pengesahan dari agensi berikut dikira sebagai berdaftar dengan RISDA.

Agensi-agensi:

 • Lembaga Getah Malaysia (LGM)
 • Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
 • Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS)
 • Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)
 • Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
 • Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA)
 • Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)
 • Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)
 • Lain-lain sumber agensi

Maksud Penoreh Bukan Pemilik

Mereka yang menorah getah di ladang sebagai pekerjaan utama dan tidak memilik tanah kebum tersebut.

Maksud Pekebun Kecil Pemilik
Mereka yang memiliki tanah, menguruskan dan mengusahakannya sendiri.

Siapakah yang layak menerima Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) yang dilaksanakan oleh RISDA?
Penerima yang layak menerima BMT adalah pekebun kecil / penoreh getah dan seorang penerima hanya layak untuk menerima bantuan ini sekali sahaja.

Syarat-syarat kelayakan BMT seperti berikut :
i) Warganegara Malaysia.
ii) Pekebun kecil berdaftar dengan RISDA.
iii) Keluasan 0.1 hektar hingga 2.5 hektar.
iv) Pemilik tanah yang sah bagi Pemilik Pengusaha atau pengesahan dari pemilik tanah yang sah bagi Penoreh Bukan Pemilik.
v) 1 Lot hanya seorang pekebun kecil sahaja (sama ada pemilik tanah atau penoreh).
vi) Seorang penerima hanya layak menerima bantuan sekali sahaja.
vii) Mempunyai Kad Permit Autoriti Getah (PAT-G) yang masih sah (bagi Penoreh Bukan Pemilik sahaja).

Berapakah kadar bantuan BMT 2022 yang dilaksanakan oleh RISDA?
Kadar bantuan adalah RM600 dan bayaran secara 2 peringkat (RM300 x 2 bulan) pada bulan November dan Disember 2022

Apakah yang dimaksudkan dengan “Pekebun Kecil Yang Berdaftar Dengan RISDA”?
RISDA”?
i) Pekebun kecil yang tersenarai di dalam Sistem e-SPeK.
ii) Bagi Penoreh Bukan Pemilik yang tiada di dalam senarai Perkara (i) di atas, pengisian Borang BMT dikira sebagai berdaftar dengan RISDA.
iii) Bagi pekebun kecil Pemilik Pengusaha di bawah Agensi lain, pengisian Borang BMT (Pemilik) beserta surat pengesahan daripada Agensi di bawah dikira sebagai berdaftar dengan RISDA iaitu Lembaga Getah
Malaysia (LGM), Jabatan Pertanian Sarawak (JPS), Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA), FELCRA dan lain-lain sumber Agensi/Jabatan.
iv) Peserta yang menyertai program yang dilaksanakan secara bersepadu oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar merangkumi pembangunan ladang sejahtera, ladang komersial dan penempatan serta diuruskan oleh
RISDA melalui Syarikat Milikan RISDA.

Berapakah jumlah maksimum keluasan tanah bagi pekebun kecil yang ingin memohon bantuan BMT?
Jumlah keluasan semua tanah yang dimiliki adalah berkeluasan 0.1 hingga 2.5 hektar secara agregat.

Bolehkah Pemilik Pengusaha dan Penoreh Bukan Pemilik mendapat bantuan ini bagi satu lot yang sama?
Hanya seorang penerima sahaja yang layak menerima bantuan ini bagi satu lot yang sama, sama ada Pemilik Pengusaha atau Penoreh Bukan Pemilik dan tanpa mengambil kira bilangan ahli kongsi.

Bagaimanakah cara membuat semakan Penerima Bantuan Musim Tengkujuh Tahun 2022 (BMT 2022)?
Pekebun kecil boleh membuat semakan kelayakan penerima bantuan melalui laman web pekebunkecilmakmur.com.my.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CARA SEMAK DAFTAR MENGUNDI

CARA SEMAK DAFTAR MENGUNDI PRU 15 : PERMOHONAN / SEMAK TEMPAT UNDI ONLINE