in

JADUAL PEMBAYARAN PINJAMAN PERIBADI AGRO BANK

JADUAL PEMBAYARAN PINJAMAN PERIBADI AGRO BANK

JADUAL PEMBAYARAN PINJAMAN PERIBADI AGRO BANK

[Kriteria Kelayakan]

Kakitangan Kerajaan

 1. Pelanggan berumur 18 tahun ke atas dan tidak melebihi 60 tahun pada tamat tempoh pembiayaan atau tempoh persaraan; yang mana lebih dahulu
 2. Berjawatan tetap dan telah berkhidmat sekurang-kurangnya selama 6 bulan (telah disahkan jawatan atau dalam tempoh percubaan)
 3. Pendapatan kasar bulanan (termasuk elaun tetap) melebihi RM 1,000.00

Kakitangan Government Link Company (GLC)

 1. Pelanggan berumur 21 tahun ke atas dan tidak melebihi 60 tahun pada tamat tempoh pembiayaan atau tempoh persaraan; yang mana lebih dahulu
 2. Kakitangan berjawatan tetap dan telah disahkan di dalam jawatan serta berkhidmat sekurang-kurangnya setahun
 3. Pendapatan kasar bulanan (termasuk elaun tetap) melebihi RM 2,000.00

Pelanggan digalakkan untuk mengambil Skim Takaful Kredit

[Yuran & Caj Lain]

 • Bayaran Duti Setem adalah Seperti yang termaktub di bawah Akta Setem 1949 (Disemak 1989)
 • Pendahuluan Ansuran
 1. Bersamaan tiga (3) bulan ansuran pembiayaan dan boleh digunakan sebagai bayaran kemungkiran di bawah pembiayaan
 2. Pembayaran pendahuluan ansuran boleh dibuat melalui potongan wang pembiayaan
 • Fi Broker RM30.00 bagi setiap transaksi

Nota

 1. Pihak Bank akan memaklumkan Pelanggan sekurang-kurangnya 21 hari sebelum tarikh pelaksanaan (jika berkenaan) sekiranya terdapat sebarang perubahan pada fi dan caj yang berkaitan
 2. Fi dan caj adalah tertakluk kepada Cukai Perkhidmatan (“SST”) sebanyak 6% (jika berkenaan)

[Had Pembiayaan]

Kakitangan Kerajaan
Maksimum RM 200,000.00

Kakitangan Government Link Company (GLC)
Maksimum RM 200,000.00

Tempoh Pembiayaan adalah maksimum 10 tahun

Kadar keuntungan adalah tertakluk kepada kelayakan dan perubahan keadaan semasa. Kadar keuntungan adalah seperti di bawah

Kadar keuntungan yang dikenakan bergantung kepada kriteria berikut:

 • pelanggan sedia ada dan baru
 • Rekod bayaran balik yang baik (CCRIS) yang tidak melebihi MIA di dalam tempoh 12 bulan
 • Potongan BPA
 • Tiada Penjadualan Semula dan Penstrukturan Semula
 • Tiada Special Attention Account (SAA)

BACA JUGA: JADUAL PEMBAYARAN PINJAMAN PERIBADI RHB

Join channel telegram kami untuk mengetahui info bantuan kerajaan malaysia dan info semasa malaysia

(https://t.me/bantuankerajaanmalaysiainfo)

JADUAL PEMBAYARAN PINJAMAN PERIBADI AGRO BANK


NOTA:
• Hanya untuk rujukan bagi tujuan promosi sahaja. Anggaran bayaran bulanan berdasarkan Kadar Keuntungan Semasa Bank
• Bersamaan Kadar Terapung: 1- 3 Tahun KA + 2.18% dan 4 – 10 Tahun KA + 2.10 %
• Kadar Asas (KA) / Base Rate (BR) semasa: 2.35%

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JADUAL PEMBAYARAN PINJAMAN PERIBADI RHB