in

JADUAL PEMBAYARAN PINJAMAN PERIBADI MAYBANK

JADUAL PEMBAYARAN PINJAMAN PERIBADI MAYBANK

JADUAL PEMBAYARAN PINJAMAN PERIBADI MAYBANK

Berikut merupakan MAYBANK ISLAMIC PERSONAL FINANCING-I PAYMENT TABLE dan MAYBANK PERSONAL LOAN REPAYMENT TABLE

BACA JUGA: CARA MENDAPATKAN PENYATA BANK BSN (CARA TENGOK PENYATA BSN ONLINE)

JADUAL PEMBAYARAN PINJAMAN PERIBADI MAYBANK


Pembayaran bulanan di atas dikira berdasarkan kadar keuntungan tetap dari jumlah pembiayaan yang diluluskan oleh Bank.
[Jumlah Pembiayaan x Tempoh (Tahun) x Kadar Keuntungan Tetap] + Jumlah Pembiayaan
Tempoh (Bulan)
Contoh:
Amaun Pembiayaan: RM5,000
Tempoh Pembayaran: 2 tahun (24 bulan)
: [(5,000 x 2 x 8%) + 5,000] / 24
Jumlah Bayaran Bulanan: RM241.67

 • Tetap ansuran bulanan
 • Jumlah Pembiayaan:
  Jumlah Pembiayaan minimum RM5,000
  Amaun Pembiayaan Maksimum RM100,000
 • Tempoh:
  Tempoh minimum 2 tahun
  Tempoh maksimum 6 tahun
 • Kadar Keuntungan:
  8% setahun kadar tetap untuk pembiayaan berjumlah RM5,000 hingga RM20,000
  7% setahun kadar tetap untuk pembiayaan berjumlah RM20,001 hingga RM50,000
  Jumlah pembiayaan kadar tetap 6.5% setahun berjumlah RM50,001 hingga RM100,000
 • Nota: Kadar keuntungan berkesan mungkin berbeza dari 11.53% hingga 14.68% setahun bergantung pada jumlah pembiayaan dan tempoh.
 1. Bayaran ansuran bulanan serendah RM102.78 * sebulan
 2. Tiada cap dokumen
 3. Tanpa kos pemprosesan
 4. Kelulusan Cepat

Dokumen yang diperlukan
Borang permohonan bersama dengan:

 1. Salinan Kad Pengenalan (kedua-dua belah pihak) DAN
 2. Slip gaji 1 bulan terkini ATAU
 3. Borang EA terkini ATAU
 4. Penyata KWSP terkini ATAU
 5. Borang BE terkini dengan resit cukai rasmi
 6. Aktiviti akaun simpanan / penyata akaun semasa 3 bulan terkini (pilihan)

Sekiranya anda bekerja sendiri:

 1. Salinan Kad Pengenalan (kedua-dua belah pihak) DAN
 2. Salinan Pendaftaran Perniagaan DAN
 3. Borang B terkini dengan resit cukai rasmi ATAU
 4. Penyata Bank 6 bulan terkini

Pembayaran balik bulanan di atas dikira berdasarkan kadar faedah tetap dari jumlah pinjaman yang diluluskan oleh Bank.
[Jumlah Pinjaman x Tempoh (Tahun) x Kadar Faedah Tetap] + Jumlah Pinjaman
Tempoh (Bulan)
Contoh:
Jumlah Pinjaman: RM5,000
Tempoh Bayaran Balik: 2 tahun (24 bulan)
: [(5,000 x 2 x 8%) + 5,000] / 24
Jumlah Bayaran Balik Bulanan: RM241.67

 1. Tetap ansuran bulanan
 2. Jumlah Pinjaman:
  • Jumlah pinjaman minimum RM5,000
  • Jumlah pinjaman maksimum RM100,000
 3. Tempoh:
  • Tempoh minimum 2 tahun
  • Tempoh maksimum 6 tahun
 4. Kadar faedah adalah berdasarkan kadar tetap:
  • 8% setahun kadar tetap untuk pinjaman berjumlah RM5,000 hingga RM20,000
  • 7% setahun kadar tetap untuk pinjaman berjumlah RM20,001 hingga RM50,000
  • 6.5% setahun kadar tetap untuk jumlah pinjaman RM50,001 hingga RM100,000
  Nota: Kadar faedah efektif mungkin berbeza dari 11.53% hingga 14.68% setahun bergantung pada jumlah pinjaman dan jangka masa pinjaman
 • Bayaran balik bulanan serendah RM102.78 * sebulan
 • Tiada cap dokumen
 • Tanpa kos pemprosesan
 • Tidak diperlukan penjamin atau jaminan
 • Kelulusan Cepat
 • Perlindungan Insurans Penjagaan Diri

Dokumen yang diperlukan

Borang permohonan bersama dengan:

 1. Salinan Kad Pengenalan (kedua-dua belah pihak) DAN
 2. Slip gaji 1 bulan terkini ATAU
 3. Borang EA terkini ATAU
 4. Borang BE terkini dengan resit cukai rasmi
 5. Aktiviti akaun simpanan / penyata akaun semasa 3 bulan terkini (pilihan)

Sekiranya anda bekerja sendiri:

 • Salinan Kad Pengenalan (kedua-dua belah pihak) DAN
 • Salinan Pendaftaran Perniagaan DAN
 • Borang B terkini dengan resit cukai rasmi ATAU
 • Penyata Bank 6 bulan terkini

RUJUKAN 

sebarang kekeliruan sila ke laman web rasmi maybank = (https://www.maybank2u.com.my/home/m2u/common/login.do)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JADUAL PEMBAYARAN PINJAMAN PERIBADI CIMB