in

SUNWAY SCHOLARSHIP 2021(SYARAT DAN CARA MEMOHON BIASISWA SUNWAY)

sunway scholarship 2021(syarat dan cara memohon biasiswa sunway))

SUNWAY SCHOLARSHIP 2021(SYARAT DAN CARA MEMOHON BIASISWA SUNWAY)

Sunway University adalah universiti swasta bukan untung terkemuka yang bangga dengan komitmen tanpa kompromi terhadap pendidikan melalui program akademik dan industri yang unggul. Kedudukan antara 1.5% institusi pengajian tinggi teratas di Asia, Universiti menawarkan pengalaman pembelajaran yang menarik dan holistik untuk pelajar yang akan memberi mereka kelebihan dalam kerjaya masa depan mereka.

Program yang ditawarkan di Universiti Sunway mendapat pengiktirafan sepenuhnya oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KKM) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA). Universiti Sunway juga bekerjasama dengan beberapa institusi terbaik di Dunia.

Di Universiti, para pelajar terbenam dalam suasana merangsang intelektual di mana pengetahuan yang diterima dicabar, kaedah pengajaran kreatif diraikan dan peluang rangkaian profesional digalakkan. Budaya kaya yang ditanamkan di Universiti oleh itu dapat memastikan bahawa pelajar berkembang menjadi dewasa muda yang luar biasa dari segi akademik dan sosial yang akan memberikan sumbangan yang bermakna kepada masyarakat.

BACA JUGA: VAKSIN UNTUK 18 TAHUN KE BAWAH (PORTAL VAKSIN ANAKKU)

CARA MEMOHON BIASISWA SUNWAY

Sila layari Borang Permohonan Biasiswa Sunway

SYARAT DAN KATEGORINYA:

Untuk Pra Universiti & ACCA Foundation in Accountancy (ACCA FIA) & Sijil dalam Kewangan, Perakaunan & Perniagaan (CFAB)

 1. Jika gred SPM 9A+ dan ke atas, pelajar akan memperoleh biasiswa penuh
 2. Jika gred SPM 9(A+,A,A-) dan ke atas, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM16,000
 3. Jika gred SPM 8(A+,A,A-), pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM9,000
 4. Jika gred SPM 7(A+,A,A-), pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM6,000
 5. Jika gred SPM 6(A+,A,A-), pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM5,000
 6. Jika gred SPM 5(A+,A,A-), pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM4,000
 7. Jika gred SPM 4(A+,A,A-), pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM3,000
 8. Jika gred SPM 3(A+,A,A-), pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM2,000

Untuk American Degree Transfer Program (ADTP)

 1. Jika gred SPM 9A+ dan ke atas, pelajar akan memperoleh biasiswa penuh untuk 30 kredit jam pertama
 2. Jika gred SPM 9(A+,A,A-) dan ke atas, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM16,000
 3. Jika gred SPM 8(A+,A,A-), pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM9,000
 4. Jika gred SPM 7(A+,A,A-), pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM6,000
 5. Jika gred SPM 6(A+,A,A-), pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM5,000
 6. Jika gred SPM 5(A+,A,A-), pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM4,000
 7. Jika gred SPM 4(A+,A,A-), pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM3,000
 8. Jika gred SPM 3(A+,A,A-), pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM2,000

Untuk Program Diploma

 1. Jika gred SPM 9(A+,A,A-) dan ke atas, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM18,000
 2. Jika gred SPM 8(A+,A,A-), pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM10,000
 3. Jika gred SPM 7(A+,A,A-), pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM7,000
 4. Jika gred SPM 6(A+,A,A-), pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM6,000
 5. Jika gred SPM 5(A+,A,A-), pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM5,000
 6. Jika gred SPM 4(A+,A,A-), pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM4,000
 7. Jika gred SPM 3(A+,A,A-), pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM3,000

Untuk Program Ijazah

 1. Jika kemasukan STPM melebihi CGPA 3.55, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM11,000/tahun
 2. Jika kemasukan STPM melebihi CGPA 3.22, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM6,000/tahun
 3. Jika kemasukan Asasi / Matrikulasi / Diploma dari institusi pendidikan yang diiktiraf di Malaysia melebihi CGPA 3.80, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM11,000/tahun
 4. Jika kemasukan Asasi / Matrikulasi / Diploma dari institusi pendidikan yang diiktiraf di Malaysia melebihi CGPA 3.60, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM6,000/tahun

Untuk Program Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) & The Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW)

Jika kemasukan Program & Diploma Yayasan Sunway (Sunway College KL / Sunway College Ipoh / Sunway College Kuching)

 • CGPA 3.00, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM3,000
 • CGPA 3.20, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM4,000
 • CGPA 3.40, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM5,000
 • melebihi atau sama dengan CGPA 3.60, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM6,000

Jika kemasukan Diploma (Sunway College JB)

 • melebihi atau sama dengan 70%, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM3,000
 • melebihi atau sama dengan 75%, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM4,000
 • melebihi atau sama dengan 80%, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM5,000
 • melebihi atau sama dengan 85%, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM6,000

Jika kemasukan Asasi / Matrikulasi / Diploma dari institusi pendidikan yang diiktiraf di Malaysia

 • CGPA 3.20, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM3,000
 • CGPA 3.40, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM4,000
 • CGPA 3.60, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM5,000
 • melebihi atau sama dengan CGPA 3.80, pelajar akan memperoleh biasiswa sebanyak RM6,000

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MARA GRADUATE EXCELLENCE PROGRAMME(GREP) 2021(SYARAT DAN PANDUAN UNTUK MEMOHON)

MARA GRADUATE EXCELLENCE PROGRAMME(GREP) 2021(SYARAT DAN PANDUAN UNTUK MEMOHON)