in , ,

MYDAFTAR OKU : CARA DAFTAR / SYARAT MOHON KAD OKU ONLINE

MYDAFTAR OKU

MYDAFTAR OKU : CARA DAFTAR / SYARAT MOHON KAD OKU ONLINE

Jika anda seorang warganegara Malaysia dan merupakan seorang yang dikategorikan sebagai seorang Orang Kurang Upaya dan ingin membuat pendaftaran kad oku?

Di sini akan dikongsikan cara-cara untuk mendaftar dan memohon kad oku secara online melalui portal MyDaftar Oku.

Baca juga : SENARAI PENUH KABINET KERAJAAN PERPADUAN : KABINET MALAYSIA TERKINI

MyDaftar OKU ONLINE

MyDaftar OKU merupakan inisiatif Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) untuk menambahbaik sistem pendaftaran sedia ada melalui pendaftaran secara online.

Sistem ini akan memantapkan lagi penyampaian perkhidmatan kepada OKU dalam urusan pendaftaran selari dengan Teras Strategik 8: Pelan Tindakan OKU 2016-2022 yang menggariskan tentang keperluan mewujudkan pangkalan data OKU dan sistem maklumat yang komprehensif bagi meningkatkan pendaftaran OKU.

Sistem MyDaftar OKU ini penting bagi membolehkan pihak Kerajaan membuat perancangan teliti secara holistik dan dapat menggubal dasar yang bersesuaian dengan keperluan OKU berdasarkan data-data yang tepat dan menyeluruh. Ianya juga bagi memastikan tiada golongan OKU yang tercicir dan ketinggalan daripada perhatian Kerajaan serta mendapat kesaksamaan dan peluang penyertaan golongan OKU ke dalam masyarakat tercapai.

APA TUJUAN PENDAFTARAN ORANG KURANG UPAYA?

Pendaftaran OKU adalah bertujuan seperti berikut:

 • Untuk mengetahui bilangan, taburan dan kategori OKU di negara ini bagi maksud merancang program dan perkhidmatan berkaitan dengan pencegahan, pendidikan, habilitasi dan rehabilitasi serta latihan;
 • Untuk merancang penyediaan kemudahan yang bersesuaian dengan keperluan OKU; dan
 • Untuk membolehkan OKU yang berdaftar mendapat perkhidmatan yang bersesuaian dengan keperluan berdasarkan tahap kefungsian/ketidakupayaan mereka.

DEFINISI OKU

Mengikut Akta Orang Kurang Upaya 2008, “OKU termasuklah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan, boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat”.

JENIS OKU

7 Jenis atau Kategori OKU yang boleh dipertimbangkan bagi pendaftaran OKU oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat seperti berikut:

 1. Kurang Upaya Pendengaran
 2. Kurang Upaya Penglihatan
 3. Kurang Upaya Pertuturan
 4. Kurang Upaya Fizikal
 5. Kurang Upaya Pembelajaran (termasuk Sindrom Down, ADHD, Disleksia, Autisme dan sebagainya)
 6. Kurang Upaya Mental
 7. Kurang Upaya Pelbagai (bermaksud mempunyai lebih daripada satu jenis ketidakupayaan.)

Terkini, OKU Masalah Pembelajaran kini dikenali sebagai OKU Pembelajaran.

Terdapat 6 sub kategori di bawah kategori OKU Pembelajaran, iaitu:

 1. Global Developmenl Delay (GDD),
 2. Sindrom Down
 3. Intelektual.
 4. Autisme (Autism Spectrum Disorder),
 5. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD);
 6. Masalah pembelajaran spesifik (Spesific LD) seperti dyslexia, dyscalculia dan dysgraphia.

OKU yang bertaraf warganegara Malaysia adalah digalakkan untuk mendaftar sebagai OKU secara sukarela.

Inisiatif ini dilaksanakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).

KEISTIMEWAAN KAD OKU

Antara keistimewaan atau kelebihan kad OKU berdaftar termasuklah:

 1. Bantuan Kewangan (Bantuan Am) -bayaran bulanan berbeza mengikut negeri
 2. Elaun Pekerja Cacat (EPC)
 3. Bantuan bagi OKU yang tidak berupaya bekerja
 4. Bantuan penjagaan OKU Terlantar
 5. Geram Pelancaran
 6. Bantuan Alat Tiruan / Alat sokongan
 7. Pengurangan Lesen Kenderaan Motor kepada Kadar RM2.00 bagi Kenderaan Nasional Tanpa Ubahsuai dan RM1.00 bagi Kenderaan yang Diubahsuai
 8. Potongan harga sebanyak 50% diberikan kepada OKU dan warga tua yang berumur 60 tahun ke atas bagi semua pengangkutan awam dan potongan 50% penerbangan domestik bagi Malaysia Airline (MAS) (tidak termasuk pembelian secara online)
 9. Program Pendidikan Nasional
 10. Bantuan Kewangan Pelajar OKU di Sekolah
 11. Bantuan Kewangan Pelajar OKU di IPT
 12. Bantuan Kewangan Program Pendidikan Khas
 13. (PPK) di Politeknik/Kolej Komuniti
 14. Saluran Khas Bagi Pengambilan OKU Di IPTA
 15. Peluang Pemulihan/Latihan di Institusi Pemulihan/Latihan kepada OKU
 16. Pengecualian Bayaran dan Pembaharuan Daftar Syarikat di SSM
 17. Kemudahan dan Galakan Pelepasan Cukai Pendapatan
 18. Kadar Sewa Rumah yang Rendah (DBKL)
 19. Potongan Harga 20% Pembelian Rumah daripada SPNB
 20. Pengecualian Bayaran Rawatan Perubatan
 21. Pengecualian Bayaran Membuat MyKad, Carian Sijil Kelahiran atau Sijil Kematian
 22. Pengecualian Bayaran Dokumen Perjalanan (Pasport)

Rujuk terma dan syarat dan cara memohon bantuan OKU selanjutnya di SINI.

PERMOHONAN KAD OKU


A. Pendaftaran Baharu

Pendaftaran baharu adalah permohonan pendaftaran OKU yang dibuat untuk kali pertama.

Permohonan pendaftaran memerlukan dokumen seperti berikut:

 • Borang Permohonan Pendaftaran Orang Kurang Upaya Pindaan 2019 (BPPOKU Pindaan 2019) yang lengkap ditandatangani dan dicop oleh Pegawai Perubatan/ Pengamal Perubatan yang berdaftar dengan Malaysian Medical Council (MMC) sahaja atau Pakar Perubatan yang berdaftar dengan National Specialist Register of Malaysia (NSR) sahaja samada dari hospital/klinik kerajaan atau hospital/ klinik swasta;
 • Satu (1) salinan sijil kelahiran/ MyKid/ MyKad;
 • Satu (1) keping gambar berukuran pasport bagi pemegang Sijil Kelahiran/ MyKid.

B. Pendaftaran Semula

Pendaftaran semula adalah pendaftaran yang dibuat semula bagi pemegang Kad OKU lama yang berdaftar sebelum tahun 2011.

Pemohon perlu melengkapkan BPPOKU Pindaan 2019.
Pengesahan Pegawai Perubatan/ Pengamal Perubatan/ Pakar Perubatan adalah diperlukan bagi kes-kes seperti berikut sahaja:

 • Semua kategori OKU yang tidak dinyatakan sub kategori di mana-mana laporan bertulis. Maklumat diperlukan bagi tujuan mengemaskini sub kategori dalam Sistem Maklumat Orang Kurang Upaya (SMOKU);
 • OKU fizikal yang mempunyai ketidakupayaan yang tidak jelas

C. Perubahan Kategori / Sub Kategori OKU

Bagi perubahan kategori / sub kategori OKU pemohon perlu mengisi Borang Permohonan Pendaftaran OKU (BPPOKU Pindaan 2019) yang lengkap ditandatangani dan dicop oleh Pegawai Perubatan/ Pengamal Perubatan yang berdaftar dengan Malaysian Medical Council (MMC) atau Pakar Perubatan yang berdaftar dengan National Specialist Register (NSR) dari Hospital/Klinik Kerajaan atau Hospital/ Klinik Swasta.

D. Penggantian Kad

Permohonan penggantian Kad OKU adalah untuk keadaan seperti berikut:

 • Kad OKU rosak/ hilang
 • Perubahan alamat di mana pemohon perlu menguruskan pertukaran alamat dalam Kad Pengenalan terlebih dahulu sebelum membuat permohonan pertukaran pada Kad OKU; dan
 • Cetakan sub kategori pembelajaran pada Kad OKU bagi OKU pembelajaran yang telah dinyatakan sub kategori dalam SMOKU atau di mana-mana laporan bertulis

Penggantian Kad tidak memerlukan pengesahan Pegawai Perubatan/ Pengamal Perubatan/ Pakar Perubatan.

KOD BAGI KATEGORI OKU

 1. DE – Pendengaran
 2. BL – Penglihatan
 3. SD – Pertuturan
 4. PH – Fizikal
 5. LD – Pembelajaran
 6. ME – Mental
 7. MD – Pelbagai

CARA MOHON KAD OKU ONLINE

Permohonan pendaftaran OKU hanya kepada warga negara Malaysia sahaja

 • Permohonan boleh dibuat di mana-mana Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/ Jajahan/ Bahagian.
 • Permohonan boleh di buat secara online melalui pautan ini Borang Permohonan Pendaftaran Orang Kurang Upaya 
 • Isikan borang permohonan kad oku dengan betul dan lengkap.
 • Sertakan dokumen sokongan seperti salinan sijil kelahiran atau Kad Pengenalan.

Borang Permohonan Pendaftaran OKU (BPPOKU) hanya akan diproses selepas maklumat lengkap diperolehi.

Borang Permohonan Pendaftaran OKU juga boleh dimuat turun dan dicetak melalui pautan: http://oku.jkm.gov.my/

SYARAT MOHON KAD OKU

Antara syarat-syarat pendaftaran Orang Kurang Upaya adalah seperti berikut:

(a) Warganegara yang bermastautin di Malaysia

(b) Telah disahkan/ diperakui oleh Pegawai Perubatan Hospital Kerajaan/ Pakar Psikiatri atau Pakar Perubatan Swasta.

CARA BUAT RAYUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN OKU

Pemohon boleh membuat rayuan sekiranya permohonan pendaftaran OKU ditolak dengan mengemukakan surat permohonan kepada Ketua Pendaftar beserta laporan sosial pemohon untuk dikemukakan kepada Jawatankuasa Pendaftaran OKU di bawah Majlis Kebangsaan Bagi Orang Kurang Upaya (MBOKU) bagi pihak Menteri untuk membuat keputusan.

CARA PEMBATALAN PENDAFTARAN OKU

Pendaftaran OKU terbatal apabila pemegang Kad OKU telah; meninggal dunia; atau terhenti menjadi OKU (telah pulih dan tidak lagi mengganggu kefungsian).

Waris/ pemegang Kad OKU hendaklah mengembalikan Kad OKU di mana-mana Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang berdekatan.

MAKLUMAT LANJUT

Untuk maklumat lanjut berkenaan pendaftaran OKU, sila hubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) di talian berikut 03-8323 1656 / 03-8323 1658 atau melaui Portal rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah:
https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/contentmenu&id=WjdtTnluUS9QY0ZpMTRnVXNIZ1lSZz09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BANTUAN KEWANGAN B40 : CARA MOHON / SYARAT BANTUAN JKM RM100 – RM350

BANTUAN ZAKAT KOPERASI TNB 2022 : PERMOHONAN / SYARAT ZAKAT KOPERASI TNB